Over de Beursvloer

Netwerken, nieuwe (andere) contacten, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage leveren aan Leidschendam-Voorburg: dát is de Beursvloer. 

Beursvloer aan de Vliet is een netwerkevenement waarbij het bedrijfsleven en non-profit organisaties met elkaar in contact komen. Doel is het uitwisselen van vraag en aanbod. Het bedrijfsleven beschikt over kennis, materialen en menskracht en heeft vaak behoefte aan nieuwe netwerken, maatschappelijke betrokkenheid of inspiratie. Non-profit organisaties beschikken over die contacten en bieden verbinding met de maatschappij en zij hebben behoefte aan ondersteuning van praktische of theoretische aard. Het is een prachtige win-win kans! 

Vraag en aanbod

Wat de één over heeft of graag wilt bieden, is voor de ander zeer gewenst. Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Deze matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materialen, faciliteiten, creativiteit. Om matches te realiseren, is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. Daarmee gaan zij de Beursvloer op. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Ontmoeting

Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe allianties worden gesloten. Allianties die naast concrete activiteiten leiden tot betrokkenheid, inspiratie en plezier. 

Terugblik 3e Beursvloer aan de Vliet 2017

De 3e Beursvloer aan de Vliet op woensdag 1 november 2017, leverde 113 matches op. Bekijk hier alle gemaakte matches. 

Bekijk hier het verslag dat Midvliet heeft gemaakt:

De organisatie

De Beursvloer wordt georganiseerd door het Vrijwilligerspunt, in samenwerking met een enthousiaste werkgroep. In 2017 bestond deze uit: Tilly Zwartepoorte (voorzitter VOC), Leo Valk (namens MKB LV), Kim van Loon (accountmanager bedrijven gemeente LV), Lex Oostendorp (namens Rotary Voorburg) en Laura Visser (Vrijwilligerspunt).

Partners Beursvloer